Statistik
 

 

 


Éis Memberen

Status 23/03/2019
Am Total hu mir 79 Memberen
26 Fraen 53 Männer
25 Pompjeeën 48 Musikanten
Dovun sinn der 4, Pompjeeë a Musikant
12 Jugendpompjeeën, dovun sinn der 4 och Musikant

 

Den Alter vun éisen Memberen
Den Durchschnëtsalter vun allen Memberen ass 34 Joer
Den Durchschnëtsalter vun den Pompjeeën ass 36 Joer
Den Durchschnëtsalter vun den Jugendpompjeeën ass 11 Joer
Den Durchschnëtsalter vun den Musikanten ass 35 Joer
Den Durchschnëtsalter vun eisen Männer ass 35 Joer
Den Durchschnëtsalter vun eisen Fraen ass 33 Joer
Den Durchschnëtsalter vum Comité ass 40 Joer
 
Altersverdeelung ass folgend :
ënner 15 Joer 12 40-50 Joer 15
15-20 Joer 12 50-60 Joer 9
20-30 Joer 19 60-70 Joer 5
30-40 Joer 3 iwer 70 Joer 4

 

 

 
 
© Copyright 2007 Pompjees-Musik Bettendorf  
berti