Statistik
 

 

 


Éis Memberen

Status 19/11/2018
Am Total hu mir 79 Memberen
28 Fraen 51 Männer
24 Pompjeeën 50 Musikanten
Dovun sinn der 3, Pompjeeë a Musikant
9 Jugendpompjeeën, dovun sinn der 5 och Musikant

 

Den Alter vun éisen Memberen
Den Durchschnëtsalter vun allen Memberen ass 35 Joer
Den Durchschnëtsalter vun den Pompjeeën ass 37 Joer
Den Durchschnëtsalter vun den Jugendpompjeeën ass 12 Joer
Den Durchschnëtsalter vun den Musikanten ass 34 Joer
Den Durchschnëtsalter vun eisen Männer ass 36 Joer
Den Durchschnëtsalter vun eisen Fraen ass 33 Joer
Den Durchschnëtsalter vum Comité ass 45 Joer
 
Altersverdeelung ass folgend :
ënner 15 Joer 9 40-50 Joer 16
15-20 Joer 13 50-60 Joer 9
20-30 Joer 19 60-70 Joer 5
30-40 Joer 4 iwer 70 Joer 4

 

 

 
 
© Copyright 2007 Pompjees-Musik Bettendorf  
berti