Veteranen
 André Jean-Pierre
am Veräin séid dem 31/12/1947

Jemp, Merci fir déin Asatz.

 
 
© Copyright 2007 Pompjees-Musik Bettendorf  
berti